umíte
si hrát


ZPĚT
KE STAŽENÍ
NAHORU
DOLU
4. Twister

herní hodiny Společenská hra, která vás sváže do uzlů


Twister je hra pro dva, tři, čtyři i více hráčů. Lze ji hrát doma i venku. Hráčem může být kdokoliv, bez ohledu na věk či pohlaví. Hrou Twister lze úspěšně navodit veselí při společenské zábavě. Podmínkou je, že každý se zuje – hraje se v ponožkách.

Cílem hry je vymanévrovat protivníka z kolbiště, plochy o rozměrech 138 x 178 cm. Lze toho dosáhnout tím, že obsazujeme svýma rukama a nohama barevné kruhy kolbiště podle směrnic rozhodčího, ale také podle naší strategie a našich možností.

Příprava ke hře: Rozprostřeme kolbiště na podlahu a na viditelném místě (na stole) umístíme „hodiny“. Hraje-li se Twister venku, je vhodné zatížit rohy kolbiště závažími.


herní plán

Hra pro dva hráče
Hráči se zují a stoupnou si ke kratším stranám kolbiště čelem proti sobě.

Každý z hráčů si jednou nohou stoupne na žlutý kruh a druhou na modrý kruh.

Třetí osoba –rozhodčí- roztočí „hodiny“ a po jejich zastavení nahlas přečte značku příslušného kvadrantu a barvu plošky, na kterou „hodiny“ ukazují. Písmena kvadrantů určují končetinu a barva určuje barvu kruhu na kolbišti. Hráči musí uposlechnout příkazu rozhodčího k pohybu. To znamená, že příslušnou končetinu přesunou na jakýkoliv volný barvou určený kruh.

Jakýkoliv kruh může být obsazen jen jednou končetinou. Pokud dojde k dohadu, kdo byl na kruhu dřív, musí rozhodnout rozhodčí.

Končetiny v dotyku s kruhy se nesmí během hry zvedat, toto může povolit jen rozhodčí a jen na krátkou chvíli, pokud se jedná o například podsunutí končetiny.

Pokud mají oba hráči tři své končetiny všechny na stejné barvě, je barva obsazena. Padne-li na „hodinách“ tato barva, je ignorována a hodinami se točí znovu až do padnutí barvy jiné.

S výjimkou předchozího bodu se „hodinami“ určená končetina musí vždy přesunout na jiné volné místo.

Hráč prohrává, pokud se dotkne kolbiště loktem, kolenem nebo jinou částí těla. Hra tím končí a druhý hráč se stává vítězem.

Poznámka: Domnívá-li se hráč, že nová pozice je pro něho nedosažitelná nebo že by při pokusu o ni upadl, může hru vzdát.


Hra pro tři hráče
Dva hráči se postaví proti sobě jako při předcházející variantě a třetí hráč se postaví na dva prostřední červené kruhy.

Hráči se pohybují podle směrnic rozhodčího, který řídí hru „hodinami“ stejně jako ve hře pro dva hráče.

Hráč, který upadne, nebo se dotkne loktem, kolenem nebo jinou částí těla kolbiště, vypadává ze hry. Zbylí dva hráči pokračují ve hře.


Hra pro čtyři hráče
Hráči utvoří týmy po dvou hráčích.

Hráči jednoho týmu se k sobě postaví bokem a obsadí nohami všechny barvy jedné kratší strany. Totéž na druhé straně kolbiště udělá druhý tým.

Rozhodčí roztáčí „hodiny“ stejně jako ve hře pro dva hráče a všichni čtyři hráči musí zároveň obsazovat končetinou kruh udané barvy.

Tato hra probíhá stejně jako hra pro dva hráče, s tím rozdílem, že členové stejného týmu (tedy spoluhráči) mohou obsadit stejný kruh každý jednou svoji končetinou, lhostejno kterou.

Když jeden z hráčů upadne nebo se dotkne kolbiště loktem, kolenem nebo jinou částí těla, končí hra prohrou jeho týmu.


Stavba herních hodin
Herní hodiny lze vytvořit vytištěním úvodního obrázku a jeho nalepením na staré CDéčko. U každé pozice půlkulatým pilníkem vypilujete vykousnutí, až vám na CD na rozhraní označení úkolů vzniknou zuby. Otvor v CD poněkud zvětšíte a vsadíte do něho nejmenší plastovou elektrikářskou průchodku na kabel. Do průchodky, po jejím upevnění zasunete starou tužku nebo kolíček z dřevěných hrábí a průchodku utáhnete. Hodiny se pak roztáčí jako čamrda ve hře ber dej, a po jejich zastavení je platný ten úkol, který se opře o podlahu nebo desku stolu. Kdo si netroufá, vyrobí si kartičky a tahá je z klobouku :o))Tato hra je k nalezení v knize "I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT" od Bakaláře str.113 Tuto hru hodnotím za velmi povedenou, však si ji postavte a zkuste si ji zahrát třeba o Silvestra. :o)
-b-